Truizmem pozostaje stwierdzenie, że jedynie mały odsetek rozwodów odbywa się w sposób konsensualny, a oboje z małżonków zdolni są do kompromisowego uregulowania palących kwestii związanych z władzą rodzicielską, stosunkami z dziećmi, rozliczeniami dotyczącymi wspólnego majątku, a także sprawą alimentów – zarówno na rzecz drugiego małżonka, jak i na rzecz wspólnych dzieci. Wiele sporów powstaje na tle istniejących już konfliktów, które nie pozwalają stronom dojść do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Dlatego też – z roku na rok przybywa spraw rodzinnych, których finał odbywać się musi na sali sądowej.

Wiele osób podchodzi jednak do takich spraw bez należytego rozeznania. Twierdzą, że skoro chociażby tylko potencjalnie mają rację, to nie jest potrzebna im pomoc profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub adwokata. Czasem okazuje się, że – w mniemaniu zainteresowanego – prosta sprawa tak naprawdę analizowana powinna być na kilku płaszczyznach, o czym strona postępowania nawet nie zdaje sobie sprawy. Prawdziwe twierdzenia, niepoparte jednak dobitnymi dowodami, zostają przytłoczone przez zarzuty małżonka (lub byłego małżonka), który po trupach dążyć zamierza do osiągnięcia korzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Kiedy jedna strona zaczyna to zauważać, może być już za późno na odparcie stanowiska drugiej strony. Zdarza się, że przez nieświadomość prawa i reguł postępowania sądowego, uzyskać można niekorzystne rozstrzygnięcie sądowe.

Zawsze więc wtedy, gdy interesy stron są sporne, nie zaszkodzi (a w większości przypadków znacznie pomoże) skorzystanie z pomocy radcy prawnego – czy to w Katowicach, czy tez innym mieście. Właściwe poprowadzenie sprawy rozwodowej ograniczy prawie do zera możliwość błędnego ustalenia przyczyn, z uwagi na które doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, a także pomoże w ustaleniu odpowiadającemu stronom sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów