Wydanie przez sąd wyroku (lub innego rodzaju orzeczenia) w wielu przypadkach okazuje się niewystarczające dla zakończenia sprawy. Pomimo korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, czasami strona postępowania nadal nie może uzyskać należnego jej świadczenia. W takich sytuacjach niezbędnie staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w większości spraw przez komornika sądowego. czytaj więcej