Każdego roku studia z zakresu finansów i rachunkowości kończą setki absolwentów w całym kraju. Wielu z nich, po uzyskaniu niezbędnego wykształcenia, wybiera zatrudnienie w istniejących już biurach rachunkowych, gdzie zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe, ucząc się pod okiem starszych pracowników bieżącej obsługi ksiąg rachunkowych przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Po kilku latach, wraz z pogłębianiem posiadanej wiedzy, często zastanawiają się oni nad rozpoczęciem samodzielnej działalności. Stąd też na rynku powstają coraz to nowe podmioty świadczące usługi z zakresu rachunkowości i obsługi księgowej.

Trendy te nie ograniczają się jedynie do większych miast. Także w mniejszych ośrodkach wiele osób decyduje się na prowadzenie własnego biura. Nikogo nie dziwi więc kolejne biuro rachunkowe Chorzów lub innych miastach ościennych dla Katowic. Rosnąca liczba przedsiębiorców zwiększa popyt na usługi księgowe i rachunkowe, co daje szansę rozwoju także dopiero co powstałym biurom rachunkowym. Czy jednak w każdym przypadku warto będzie otworzyć własne biuro rachunkowe?

Podstawowym kryterium, które należałoby wziąć pod uwagę decydując się na otwarcie własnej działalności jest poziom aktualnych zarobków oraz istniejące możliwości awansu lub rozwoju zawodowego. Często bowiem, posiadając pewną pracę w uznanej na rynku firmie, mając perspektywy zajmowania w przyszłości wyższego stanowiska (co nierozerwalnie wiązać się będzie z wysokością pobieranego wynagrodzenia), decyzja o przejściu „na swoje” obarczona będzie dużym ryzykiem oraz możliwością pogorszenia sytuacji zawodowej i majątkowej. Nie jest bowiem powiedziane, że otwierane przez nas biuro cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem klientów i uzyskiwać przychody na zadowalającym nas poziomie. Inaczej należałoby podejść do tego w sytuacji, gdy nie satysfakcjonuje nas uzyskiwane u pracodawcy wynagrodzenie i to ten czynnik skłania nas do otwarcia własnego biura. W takiej sytuacji przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad lokalizacją naszej firmy. Otwarcie biura rachunkowego w Chorzowie wiązać się będzie z o wiele mniejszymi kosztami wynajmu pomieszczeń, niż miałoby to miejsce w Katowicach. Dzięki dobremu skomunikowaniu miast aglomeracji śląskiej, zlokalizowanie biura rachunkowego poza granicami Katowic nie będzie z kolei stanowić przeszkody dla zyskania klienteli z innych miast, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że dzięki szybkiemu rozwojowi internetu możliwa jest wymiana wielu dokumentów drogą elektroniczną. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe spożytkować będziemy mogli natomiast na rozwój prowadzonego biura oraz zakup lepszego sprzętu lub oprogramowania. Warto jednak wziąć pod uwagę, czy będziemy w stanie wygrać konkurencję z istniejącymi już na rynku podmiotami. Nie warto przy tym konkurować z nimi poprzez zaniżanie rynkowych cen. Taka polityka prowadzenia biura szybko obróci się przeciwko nam powodując, że pomimo dużej ilości kontrahentów oraz sporej ilości pracy nie będziemy uzyskiwać satysfakcjonujących nas przychodów. W prowadzonej działalności wyważyć należy wszystkie jej aspekty, oferując klientom atrakcyjną cenowo, ale też dobrej jakości usługę księgową lub rachunkową.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów