Zawód prawnika traktowany jest jako zawód zaufania publicznego. Każdy, kto decyduje się na pozostanie prawnikiem powinien zatem cieszyć się absolutnym zaufaniem innych ludzi, w szczególności tych, których obsługuje. Zdobywanie zaufanie  jest złożonym procesem. Z jednej strony wpływ na to ma nasze zachowanie oraz doświadczenie, które może spowodować wzrost zaufania do naszej osoby, ale z drugiej strony bez wątpienia na zaufanie wpływają inne czynniki; to jak  się ubieramy, a także w jakim biurze przyjmujemy naszych klientów. Zakładając, iż prawnik posiada wysoka kulturę osobistą i oczywiście rzetelne wykształcenie, biuro staje się bardzo ważnym miejscem, które może mieć wpływ na ocenę całokształtu.

czytaj więcej