MiesiącStyczeń 2015

Jak zachować się w sądzie? Kilka wskazówek

Wizyta w sądzie dla każdego z nas może okazać się nad wyraz stresująca. Nie często bowiem przychodzi nam stawać przed sądem – czy to w roli strony procesowej, oskarżonego, czy też zwykłego świadka, toteż wiele osób czuć może się niezręcznie, nie wiedząc nawet jak przebiegać będzie postępowanie sądowe. Dlatego też ważne jest, by przyswoić sobie kilka cennych rad i wskazówek. czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna – pełnomocnik z urzędu

Każda z obowiązujących procedur postępowań sądowych, realizując konstytucyjną zasadę prawa do sądu, przewiduje instytucje pozwalające na uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej w swojej sprawie, w postaci tzw. prawa pomocy lub ustanowienia pełnomocnika (obrońcy z urzędu). Odpowiednie regulacje znajdziemy zarówno w kodeksie postępowania karnego, kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie – prawo i postępowanie przed sądami administracyjnymi. czytaj więcej