Coraz częściej przedsiębiorcy rezygnują z zatrudniania w swoich firmach na oddzielnych stanowiskach pracy prawników, przekazując należące niegdyś do nich zadania profesjonalnym podmiotom świadczącym pomoc prawną, kancelarią adwokackim i kancelariom radców prawnych, które specjalizują się w określonych dziedzinach prawa oraz zdolne są zapewnić kompleksową obsługę prawną prowadzonych przez konkretnego przedsiębiorcę spraw.

Rozwiązanie takie w wielu przypadkach korzystne jest zarówno dla prowadzącego swój biznes, jak i radcy prawnego lub adwokata, który nie jest uzależniony od jednego kontrahenta i może też prowadzić sprawy innych podmiotów. Przedsiębiorcy nie obciążają obowiązki związane z podleganiem swojego pracownika pod system ubezpieczeń społecznych, nie pełni też roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczanie wykonanych usług, wedle postanowień zawartej umowy o współpracę, odbywać może się np. przy wykorzystaniu stawki godzinowej lub stałego, miesięcznego ryczałtu, którym obciążany jest przedsiębiorca każdego miesiąca wystawianą przez kancelarię fakturą.

Nie należy ich mylić z kancelarią notarialną (np. notariusz Katowice).

Dzięki temu przedsiębiorca może zoptymalizować koszty swojej działalności oraz wybrać najbardziej odpowiadającą mu formę rozliczeń. Kwestią otwartą pozostaje zawsze to, czy wystarczy mu jedynie określona liczba godzin pracy prawnika, czy też charakter lub rozmiar jego działalności wymagają stałego dostępu do pomocy prawnej. W takiej bowiem sytuacji optymalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z opcji ryczałtowej opłaty miesięcznej, dzięki czemu zagwarantuje sobie nielimitowane czasem świadczenie usług. Istotne jest przy tym to, że taka forma pozwala też kancelarii odpowiednio zarządzać zatrudnianym personelem oraz racjonalnie wykorzystywać dostępne zasoby ludzkie.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów