Wizyta w sądzie dla każdego z nas może okazać się nad wyraz stresująca. Nie często bowiem przychodzi nam stawać przed sądem – czy to w roli strony procesowej, oskarżonego, czy też zwykłego świadka, toteż wiele osób czuć może się niezręcznie, nie wiedząc nawet jak przebiegać będzie postępowanie sądowe. Dlatego też ważne jest, by przyswoić sobie kilka cennych rad i wskazówek.

Rozprawy sądowe odbywają się w specjalnie przeznaczonych do tego salach w siedzibie sądu. Samo posiedzenie rozpoczyna tak zwane wywołanie sprawy, co w praktyce oznacza zakomunikowanie czekającym na korytarzu osobom, że prosi się o wejście i zajęcie mieć przez osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy. Istotne jest, by już na wstępie nie popełnić błędu oraz usiąść po właściwej stronie stołu sędziowskiego. W zależności od roli w toku procesu będzie to bądź prawa strona (patrząc z perspektywy sędziego) – gdzie zasiadać będą najczęściej prokurator (w sprawach karnych) lub radca prawny czy adwokat wraz z reprezentowanym powodem lub wnioskodawcą (w sprawach cywilnych), bądź też lewa strona (oskarżony, pozwany, uczestnicy postępowania). Świadkowie zazwyczaj zasiadać będą w ławkach przeznaczonych dla publiczności (choć zaraz po sprawdzeniu obecności i tak zostaną poproszeni o opuszczenie Sali rozpraw do czasu ich wezwania). Centralne miejsce zajmuje sędzia, który odpowiada też za prawidłowy przebieg postępowania.

Rozprawa toczy się w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy proceduralne. Strony wprawdzie nie muszą dobrze znać tych przepisów, dobrze jednak gdy znane są im chociaż podstawowe regulacje. Zawsze też skorzystać można z pomocy radcy prawnego lub adwokata, który z chęcią udzieli niezbędnych porad i wskazówek związanych z udziałem w postępowaniu sądowym.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów