Śmierć osoby bliskiej zawsze pozostaje wielką tragedią dla członków rodziny. Kiedy jednak opadną emocje z nią związane, powrócić trzeba do dotychczasowego życia oraz próbować uporządkować na nowo wiele spraw. Warto też wtedy zadbać, by należycie uregulować sprawy spadkowe po zmarłych. Pomoże to uniknąć przyszłych problemów nie tylko osobom powołanym do dziedziczenia jako spadkobiercy, ale także tym wszystkim, którzy mogliby rościć sobie prawa do przedmiotów wchodzących w skład spadku lub którym przysługiwać mają – zgodnie z wolą spadkobiercy – poszczególne składniki jego majątku.

Z pozoru najprostsza sytuacja, kiedy spadkobierca zostawił po sobie testament, nie zawsze okaże się jednak tak oczywista i bezproblemowa. Problemy z interpretacją testamentu, wątpliwości co do jego autentyczności, ujęcie w nim przedmiotów niewchodzących w skład majątku zmarłego – to tylko niektóre z mogących pojawić się problemów. Warto wtedy skorzystać z pomocy radcy prawnego, który rozwiać powinien wszystkie z powstałych wątpliwości. Z pewnością doradzi on też, co należy zrobić, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami spadkowymi, a przede wszystkim – dowiedzieć się, czy takowe istnieją. Radca prawny pomoże też w przygotowaniu pism procesowych, np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, pozwu o zachowek, wniosku o dział spadku i wielu innych związanych z prawem spadkowym. W sytuacji, kiedy interesy spadkobierców są sporne, a strony wzajemnie kwestionują swoje powołanie do spadku, wielkość udziałów w nim czy też podczas działu spadku dochodzi między nimi do rozbieżności w ocenie wartości poszczególnych składników majątkowych lub zaliczenia darowizn na poczet spadku, skorzystanie z pomocy radcy prawnego uchronić może przed niekorzystnym rozstrzygnięciem sądu.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów